Ragnar Lothbrok på togt i England i tv-serien Vikings, sæson 3, episode 9  (“Breaking Point”). Kilde: history.com

D. 30. november har sæson 5 af Vikings (Michael Hirst, 2013-) premiere i Danmark. Vi dykker derfor ned i den vikingehistorie, som ligger bag tv-serien, og undersøger sagnet om vikingekongen Ragnar Lodbrog.

Vikingehistorie vidt og bredt

 Som nævnt i et tidligere indlæg havde vikingerne stor indflydelse på Nordens historie og kultur. Betegnelsen ”vikinger” (norrønt: víkingr) dækker oprindeligt over indbyggerne i det norske Viken, et landskab ved Oslofjorden. I dag dækker begrebet over de skandinaver, som tog på plyndringstogter i vikingetiden. Perioden strækker sig fra år 793 med erobringen af det engelske kloster Lindisfarne til år 1050, hvor de fleste vikinger var blevet døbt i den kristne tro.

 Vikingerne tog på togter og plyndrede landsbyer mange steder i Vesteuropa, men nåede også i forbindelse med handel helt til det østlige Europa og en smule af Asien.
De bosatte sig forskellige steder, især vikingerne fra Norge, som bosatte sig i Irland, England-Skotland, Færøerne, Island og Grønland og derfra sendte Leif den Lykkelige på ekspedition til Amerika i år 1003.

 

Norrøn kultur og dybere ned i Norge og Danmarks vikingehistorie

Når man taler om den norrøne kultur, indebærer det en norsk-islandsk fælleskultur i vikingetiden og den tidlige middelalder. I litteraturens verden har den norrøne kultur sat sit aftryk i sagaerne, skjalde- og eddadigtning. Selve betegnelsen ”norrøn” kommer af norrænn eller norðrænn, som er afledt af norðr (”nord”). På dansk bliver det norrønske sprog ofte kaldt ”oldnordisk” eller ”oldislandsk”. Den norrøne litteratur indeholder også sagaer om fx danske Rolf Krake og jomsvikingerne.

Norges kongedømme blev etableret før år 900 med Harald Hårfager i spidsen. Norges tidligste konger (Erik Blodøkse, Håkon Adalsteinsfostre, Hakon Jarl, Olav Tryggvason og Olav den Hellige) bliver skildret i flere kongesagaer, hvor den mest betydningsfulde er Snorres (Snorri Sturluson, ca. 1178-1241, islandsk forfatter) Heimskringla fra ca. 1230. Det var kongemagten, der forsøgte at tvinge det hedenske norske folk til at omvende sig til kristendommen, som især blev sat i værk under Olav den Helliges tid (død 1030), hvor kirken blev organiseret.

I Danmark tog vikingerne på de første togter omkring år 800, hvor de bl.a. erobrede dele af England. Som Norge blev Danmark langsomt omvendt til kristendommen, og Harald Blåtand ”døbte” Danmark i den kristne tro med opførelsen af Jellingestenen i ca. 965. Bispedømmer blev oprettet, og Lund i Skåne (som dengang var en del af Danmark) blev ærkebispesæde for hele Norden i 1103. Danmarks vigtigste vikingebyer er Lejre ved Roskilde, Hedeby ved Slesvig, Lund og Ribe. Saxo skrev sin Danmarkshistorie i Lund omkring år 1200. Værket er hovedkilden til dansk sagnhistorie, hvor han også bruger løs af nordiske myter.

Ragnar Lothbrok på slagmark i Vikings sæson 2, episode 9: “The Choice”. Kilde: Jonathan Hession/history.com

Ragnar Lodbrog – en stor helt i vikingehistorien

 Ragnar Lodbrog (en: Ragnar Lothbrok) var en dansk sagnkonge. Han er ofte blevet beskrevet som en vikingehøvding fra 800-tallet, men på baggrund af et sammensurium af forskellige sagn. Man kan læse om Ragnar i blandt andet Saxos Danmarkshistorie og den islandske Ragnars saga loðbrókar. Regnars historie er lang, så i det følgende fortæller jeg om de vigtigste begivenheder i hans kærlighedsliv.

 OBS: Kilderne om Ragnar siger alle noget forskelligt; det svinger i antallet af hustruer og hvilke børn der tilhørte hvem. Jeg har valgt at gengive informationerne efter Saxos Danmarks Krønike.

 

Ragnar Lodbrogs liv i meget korte træk

 Ragnar Lodbrog blev konge efter sin far, Sivard Ring. Da den svenske konge, Frø, dræbte Ragnars bedstefar i Norge (han hed også Sivard), drog Regnar nordpå for at hævne ham. Her mødte han skjoldmøen Ladgerd (en: Lagertha) og blev gift med hende – men først efter, at han havde bevist sit værd og overvundet to glubske dyr i form af en bjørn og en hund, som Ladgerd havde anbragt foran sit sovekammer. Ladgerd og Ragnar fik to døtre og en søn ved navn Fridlejf.

 Hjemme i Danmark var der krig, og efter at Ragnar havde overvundet Skåningerne og Hallænderne, fik han et godt øje til Thora, som var datter af den svenske konge, Herrød. Han forlod dermed Ladgerd, da han også kom i tanke om, at hun egentlig ikke havde været så imødekommende over for ham i sin tid, og derfor kunne han ikke stole på hende.

 Den svenske konge havde fundet og givet Thora nogle slanger, som hun skulle opfostre. De voksede sig alt for store, og deres gift forpestede landet omkring dem. Kongen meddelte, at ham, der kunne dræbe slangerne, måtte gifte sig med Thora. Ragnar var med på idéen. Han iførte sig et par lodne bukser og dykkede ned i det iskolde vand, så bukserne blev uigennemtrængelige for slangebid. Med våben og de stivfrosne bukser besejrede han slangerne. Kong Herrød var imponeret og gav Ragnar tilnavnet Lodbrog efter de lodne bukser. Han blev gift med Thora, og de fik sønnerne Radbard, Dunvat, Sivard, Bjørn, Agnar og Ivar.

Ragnar Lothbroks sønner i Vikings sæson 4, episode 19 (“Revenge”): Sigurd, Ubbe, Hvitserk, Ivar (på Floki) og Bjørn. Kilde: Bernard Walsh/history.com

Ikke længe efter døde Thora af en sygdom, og Regnar var tynget af stor sorg. Men han holdt sig i gang med hårdt arbejde og krigsslag i de følgende mange år. Han giftede sig med en kvinde ved navn Svanløg (nærmere detaljer er ikke beskrevet, men nogle mener, at Svanløg og Kraka/Aslaug [http://denstoredanske.dk/Nordisk_Mytologi/Sagnfigurer/Kraka] er den samme person), og de fik sønnerne Regnald, Hvidsærk og Erik. Regnar fik også sønnen Ubbe med endnu en unavngivet kvinde.

  Regnar og hans sønner erobrede store dele af Europa. På et tidspunkt overtog Ivar England, men han vendte hjem til Danmark, efter at han var blevet slået tilbage af gallerne og kongen Ella, Hames søn. Regnar drog straks til England for at få hævn. Han gik i land i Norwich og besejrede Ella (som dog ikke bliver dræbt). Dernæst drog han til Irland og indtog Dublin. Videre til Middelhavet.

 I mellemtiden rejste Ella til Irland og ”ombragte” Regnars folk med sværdet eller straffede dem på anden måde. Regnar angreb Ella med sin flåde, men blev taget til fange og kastet i fængsel og ædt af slanger. Imens ”øglerne fraadsede ynkeligt i hans Indvolde,” hans ”Lever blev fortæret”, og ”en Slange gnavede som en grum Bøddel paa selve hans Hjærte” sang han om sine bedrifter og tilføjede til sidst:

 

 ”Om Grisene vidste,

hvad Galten maa lide,

hil Strid de stævned

og stormed Stien”.

Ragnar Lothbrok i sit dødsøjeblik, bidt til blods af slanger. Sæson 4, episode 15 (“All His Angels”). Kilde: Bernard Walsh/history.com

Regnar Lodbrogs sønner og forventninger til den nye sæson af Vikings

Tv-serien Vikings har frit benyttet sagnet om Ragnar som baggrund for fortællingen. For de indviede i Vikings kan man hurtigt gennemskue store ændringer fra sagn til serie. Hvis du har lyst til at læse mere om forskellene, anbefaler jeg dette link.

 Den nye sæson af Vikings finder sted på det tidspunkt, hvor Ragnars sønner har hævnet deres far og er i færd med at lave flere plyndringer rundt omkring i England. Ivar Benløs viste i slutningen af sæson 4, at man ikke skal gøre nar ad hans handikap. Ivar har også et ønske om at hævne sin mor Aslaug, som Lagertha dræbte for at overtage tronen i landsbyen i Kattegat.

 Det bliver spændende at se, om det lykkes for Ivar, og hvilke eventyr sønnerne kommer ud på nu. Hvis du har lyst til at læse mere om Regnars sønner og deres hævn, anbefaler jeg Lasse Holms Lodbrogsønnernes Hævn, som er første roman i en ny trilogi. Jeg anmelder romanen senere på måneden.

 Er du lige så excited over den nye sæson, som jeg er? Smid en kommentar med dine forventninger til den! ?

 

Kilder

Stefánsson, Finn: Gyldendals leksikon om nordisk mytologi. Gyldendal, 2. udgave, 2009.

Grammaticus, Saxo: Danmarks krønike.

0 kommentarer